Razvoj funkcionalnih živil je ena temeljnih smernic razvoja v globalni živilsko-predelovalni branži, kar je tudi priporočilo WHO (World Health Organisation). Tudi specifični cilji projekta Funkcionalna živila prihodnosti (F4F) so namenjeni prav temu.

Razvojno delo poteka na dveh glavnih sklopih produktnih skupin: 1. obogatena živila z dodatnimi funkcionalnimi lastnostmi ter 2. živila z zmanjšano vsebnostjo neželenih snovi. V programu deluje 7 verig dodane vrednosti (žito, mleko, meso, sadje/zelenjava, med, prehranski dodatki in inteligentna embalaža). Program sestavlja 11 projektov, v katerih je cilj razviti 9 skupin prototipov. Celoten program poteka skozi faze TRL 3-4 in TRL 5-6.

 

 
Cilji bodo doseženi skozi sodelovanje vodilnih slovenskih mednarodno priznanih razvojno-raziskovalnih inštitucij in podjetij. Med njimi so Žito kot največji slovenski predelovalec žit; Droga Kolinska kot vodilno podjetje na področju mesnih namazov v celotni regiji JV Evrope; Frutarom Etol kot del globalne korporacije na področju sadnih/zelenjavnih arom in ekstraktov; Mlekarna Celeia kot druga največja mlekarna v Sloveniji in prva s pridobljenim certifikatom ?brez GSO?; Jata-Emona kot največji proizvajalec krmil za domače živali in največji proizvajalec jedilnih jajc v Sloveniji; Medex kot eno izmed vodilnih podjetij v Evropi na področju predelave in prodaje izdelkov iz čebeljih pridelkov; Amba kot vodilni proizvajalec gibke večslojne tiskane polimerne in kompozitne embalaže v Sloveniji ter Valens kot nosilec patentov in eno najbolj inovativnih podjetij na področju prehranskih dopolnil in funkcionalnih surovin na globalni ravni. Podjetja bodo v okviru projekta sodelovala z najodličnejšimi slovenskimi raziskovalnimi inštitucijami: univerzi v Ljubljani in Mariboru, Inštitut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Kmetijski inštitut Slovenije ter Visoka šola za storitve.

F4F razvija trajnostno pridelavo kakovostne hrane ter vpliva na vzpostavitev inovativnih, kratkih dobavnih verig. Projekti se izvajajo na področju trajnostne pridelave in predelave prehranskih produktov v funkcionalna živila ter razvoja tehnologij za trajnostno rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo. Celoten program pomembno prispeva k cilju dviga dodane vrednosti na zaposlenega.